xpozer.com

Bosparelmoervlinder

Foto Bosparelmoervlinder door Leerya
Leerya
Categorie:
Flora & Fauna
Locatie:
België
Camera:
Canon EOS 7D
Exif:
1/250s f/7,1 ISO 400 180mm
Beschrijving:
Boasparelmoervlinder
(Melitaea athalia)
Heath Fritillary
Wachtelweizen-Scheckenfalter, Weissfleck-Graseule
Le Damier Athalie

Vroeg in de morgen met mooi licht zitten wachten totdat deze mooie vlinder zijn vleugels spreiden om zich op te warmen voor een nieuwe dag.

Vliegtijd en gedrag
Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders leven vaak in kleine groepen. De belangrijkste nectarplanten zijn gele composieten die in bosranden groeien, zoals biggenkruid en havikskruid. De mannetjes vliegen veel en worden dan ook vaker gezien dan de vrouwtjes.

De uiterste vliegdata zijn 20 april en 18 augustus.

Mobiliteit
De bosparelmoervlinder is een honkvaste vlinder. Het is geen krachtige vlieger en de vlinders leggen over het algemeen slechts afstanden van enkele tientallen meters af. Soms worden grotere afstanden overbrugd van honderden meters tot wel drie kilometer.

Regionaal
In Nederland was de bosparelmoervlinder aan het begin van de twintigste eeuw een vrij algemene soort die verspreid voorkwam op de zandgronden, in Limburg en er was zelfs een populatie in de duinen. Daarna nam de omvang van het verspreidingsgebied gestaag af. In de jaren tachtig was het verspreidingsgebied al bijna beperkt tot de Veluwe. De zuidelijke populaties waren geheel verdwenen en in Drenthe resteerde nog één populatie op de Hondsrug. Deze populatie vloog in een begraasd hakhoutbos, een zogenaamd strub, maar is inmiddels ook verdwenen.
Eind jaren tachtig zijn op enkele plaatsen in Drenthe bosparelmoervlinders uitgezet, maar al deze projecten zijn mislukt. In 1995 was een ‘officiële’ introductie in de Schipborger strubben (Drenthe), maar ook daar bleek het gebied te klein voor een duurzaam behoud. De bosparelmoervlinder is nu een zeer zeldzame standvlinder.

Europa
Op Europese schaal is de bosparelmoervlinder niet bedreigd. Tien van de 35 landen waar de soort voorkomt melden een achteruitgang en hij staat op de Vlaamse, Waalse, Duitse en Britse Rode Lijst.
Trefwoord(en):
oranje insecten vlinder parel vlinders insect parelmoervlinder Moer
Door Leerya 13 augustus 2017 9 beoordelingen
Annuleren