xpozer.com

Bosparelmoervlinder

Foto Bosparelmoervlinder door Leerya
Leerya
Categorie:
Flora & Fauna
Datum genomen:
Locatie:
Voroinval
Camera:
Canon EOS 7D
Exif:
1/100s f/7,1 ISO 400 180mm
Beschrijving:
Bosparelmoervlinder
(Melitaea athalia)

www.deknatelfotografie.nl

De bosparelmoervlinder leeft op grazige kruidenrijke en zonnige plaatsen in het bos en heeft in Nederland hengel als waardplant.

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)

Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.

Kenmerken
Voorvleugellengte: 16-21 mm. De bovenkant van de vleugels is zeer contrastrijk getekend met veel oranjebruin. De zwarte lijnen maken een enigszins ongeordende indruk. De onderkant van de achtervleugel is veelkleurig. Op de onderkant van de voorvleugel zijn de maanvlekken verschillend van grootte: de tweede en derde zijn het grootst en aan de binnenkant met een zwarte rand afgegrensd; deze rand is bij de tweede maanvlek verdikt.

Gelijkende soorten
De woudparelmoervlinder is veel donkerder van kleur. Zie ook de steppeparelmoervlinder.

Voorkomen
Een zeer zeldzame standvlinder die lokaal voorkomt op de Veluwe.

Habitat
Grazige, kruidenrijke en zonnige plaatsen in bossen, zoals beschutte graslanden, brede bospaden, bosranden, kapvlakten en open plaatsen in het bos.

Waardplanten
Vooral hengel.

Vliegtijd en gedrag
Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders leven vaak in kleine groepen. De belangrijkste nectarplanten zijn gele composieten die in bosranden groeien, zoals biggenkruid en havikskruid. De mannetjes vliegen veel en worden dan ook vaker gezien dan de vrouwtjes.

Levenscyclus
Rups: eind juli-begin juni. Jonge rupsen leven in een gezamelijk spinsel op de waardplant. Na enige tijd verdelen ze zich in kleinere groepen van tien tot twintig rupsen die van plant naar plant trekken en steeds een nieuw spinsel maken. De soort overwintert als rups en verpopt zich aan een dorre plantenstengel, op een steen of aan de voet van een boom.

Bron: vlindernet.nl
Trefwoord(en):
vlinder parelmoervlinder bosparelmoervlinder Parelmoer
Door Leerya 15 maart 2017 8 beoordelingen
Annuleren