xpozer.com

Het graf van Johanna Groenevelt

Foto Het graf van Johanna Groenevelt door Paintenpixels
Paintenpixels
Categorie:
Overig
Locatie:
Grote kerk Zwolle
Beschrijving:
De tekst op de steen is ls volgt:

Hier onder deze steen is in het graf gestelt
t'Ontzielde lichaam van Johanna Groenevelt
Die uit leergierigheid Oostfriesland ging verlaten
Deez Fransche school bezogt en t'leeven hier moest laten
Pas agttien jaren oud verliet zij na een kwaal
van agttien dagen ook dit tranendaal
De kinderziekte sneed den draad af van haar leven.
De Hemel wil haar eens een zaalge opstanding geven.
Door Paintenpixels 5 januari 8 beoordelingen
Annuleren